ქ. თბილისი
გორგასლის № 24ა
ტელეფონი: + (995 32) 240 57 94
უსაფრთხოების კოდი