თარიღი: 19 დეკემბერი 2014 13:40:52
19 დეკემბერს საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა საგრანტო კონკურსში გამარჯვებულ 6 არასამთავრობო ორგანიზაციასთან ხელშეკრულებები გააფორმა. არასამთავრობო ორგანიზაციები პროექტებს განახორციელებენ კანონთან კონფლიქტში მყოფი და დანაშაულის ჩადენის რისკის ჯგუფს მიკუთვნებული არასრულწლოვნებისთვის. პროგრამა განხორციელდება ყოფილი პატიმრებისთვისაც.„დღეს ხელი მოვაწერეთ გრანტებს, რომელთაც გასცემს