თარიღი: 17 დეკემბერი 2013 16:55:30
17 დეკემბერს სასტუმრო „რადისონში“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა კანონპროექტის − „დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“  − საბოლოო ვერსია ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში მომუშავე არასამთავრობო  ორგანიზაციებს, ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების წარმომადგენლებს, ექსპერტებს წარუდგინა.  „საქართველოს კონსტიტუციით&ldq