თარიღი: 08 დეკემბერი 2014 13:52:03
2014 წლის 8 დეკემბრიდან 12 დეკემბრის  ჩათვლით საქართველოში ვიზიტით იმყოფება ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის პირველი ბლოკის მეორე ფაზის შემფასებელი მისია. ვიზიტის ფარგლებში მისიის წევრები უშუალოდ ადგილებზე გაეცნობიან  გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების პრაქტიკული შესრულების მდგომარეობას და შეაფასებენ მიღწევებს.როგორც ცნობილია, ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლ