თარიღი: 01 დეკემბერი 2014 13:16:14
საქართველოს იუსტიციის მინისტრი გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების სამინისტროსა და იუსტიციისა და მომხმარებელთა დაცვის სამინისტროს მიწვევით გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში გაემგზავრა.  ოფიციალური ვიზიტი პროგრამის − „სამართლისა და იუსტიციის რეფორმის კონსულტაცია სამხრეთ კავკასიაში“, და „საერთაშორისო სამართლებრივი თანამშრომლობის გერმანული ფონდის“