თარიღი: 13 ნოემბერი 2013 11:33:05
ადვოკატ მამუკა ნოზაძეს, რომელსაც ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში 25 საჩივარი აქვს წარდგენილი, 2013 წლის 22 ოქტომბრის გადაწყვეტილებით, სტრასბურგის სასამართლომ აუკრძალა მოცემულ საჩივრებზე როგორც ადვოკატის ფუნქციის შესრულება, ისე ამ პირების დახმარება წარმომადგენლობის გზით. სტრასბურგის სასამართლომ, აგრეთვე, დაადგინა, რომ მისი გადაწყვეტილება აკრძალვის შესახებ არა მხოლოდ მოცემულ 25 მიმდინარე საჩ