თარიღი: 30 ოქტომბერი 2013 17:15:42
30 ოქტომბერს მთავრობის სხდომაზე იუსტიციის სამინისტროს მიერ მომზადებული კანონპროექტი განიხილეს, რომელიც „საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში“, „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ კანონსა და „ნოტარიატის შესახებ“ კანონში ცვლილებებს ითვალისწინებს. საკანონმდებლო ინიციატივა კერძო იპოთეკის სფეროს ახალ რეგულაციებს უწესებს და მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს იმ მოქალაქეების მდგომარეობ