თარიღი: 11 აპრილი 2019 17:47:51
 ფრანგი მეცნიერი და მკვლევარი ჰაროლდ ეპინეზი 2013-2017 წლებში განხორციელებული ქართული მართლმსაჯულების რეფორმების კვლევის შედეგებს წარადგენს.  ჰაროლდ ეპინეზი ექსპერტების საერთაშორისო ქსელი  „Amicus Curiae“-ს აღმასრულებელი დირექტორი და სამართლის უმაღლესი კვლევების ინსტიტუტის პროგრამის დირექტორია. რა შედეგები მოიტანა სასამართლო რეფორმის სამმა ტალღამ და რა მიმართულებით