თარიღი: 30 მარტი 2010 11:58:35
მთავარ  პროკურატურაში 2010 წლის 29-30 მარტს პროკურორთა ტესტირება ჩატარდა. პროკურატურის თანამშრომელთა ტესტირებას იუსტიციის სასწავლო ცენტრი ახორციელებს. აღნიშნული ტესტირება უტარდებათ იმ თანამშრომლებს, რომლებმაც იუსტიციის სასწავლო ცენტრში პროკურორთა გადამზადების კურსი გაიარეს. ეს კურსი სისხლის სამართლის ახალი საპროცესო კოდექსის იმპლემენტაციის პირველი ეტაპია.  სისხლის სამართლის ახალი საპროცე
თარიღი: 30 მარტი 2010 14:25:57
იუსტიციის სამინისტროს სამოქალაქო რეესტრისა და გაეროს ბავშვთა ფონდის ახალი პროექტის საფუძველზე, მშობლები ბავშვის მოვლის შესახებ ინფორმაციას უკვე მობილური ტელეფონის საშუალებითაც მიიღებენ.იუსტიციის  სამინისტროს  სამოქალაქო  რეესტრის  სააგენტო  ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებით  ჯანსაღ მომავალზე ზრუნვას იწყებს, რაც ახლაშობილის მშობლებისთვის ბავშვის ჯანმრთელობისა და განვითარ