თარიღი: 29 მარტი 2019 10:44:59
საქართველოსა და „Eurojust“-ს შორის თანამშრომლობის შეთანხმება გაფორმდება 2015 წლიდან მიმდინარე მოლაპარაკება იუსტიციის სამინისტროსა და „Eurojust“-ს შორის ევროკავშირის იუსტიციის ერთიან სისტემასთან თანამშრომლობის შეთანხმების გაფორმების შესახებ წარმატებით დასრულდა − საქართველოსა და ევროჯასტს შორის თანამშრომლობის შეთანხმება 29 მარტს გაფორმდება. საქართველოს იუსტიციის მინისტრ
თარიღი: 29 მარტი 2019 17:09:25
2015 წლიდან მიმდინარე მოლაპარაკება იუსტიციის სამინისტროსა და  „Eurojust“-ს შორის ევროკავშირის იუსტიციის ერთიან სისტემასთან თანამშრომლობის შეთანხმების გაფორმების შესახებ წარმატებით დასრულდა − საქართველოსა და ევროჯასტს შორის თანამშრომლობის შეთანხმება 29 მარტს გაფორმდა. საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა, გენერალურმა პროკურორმა და ევროჯასტის პრეზიდენტმა დოკუმენტს ხელს ჰააგაში მოაწ