თარიღი: 26 მარტი 2010 17:05:50
ოზურგეთის, ლანჩხუთისა და ჩოხატაურის ადგილობრივი არქივები მოსახლეობას დღეიდან ახალ, დისტანციურ მომსახურებას გაუწევენ. ეს რაიონები იუსტიციის სამინისტროს ეროვნული არქივის მოქალაქეთა მომსახურების ერთიან  ელექტრონულ სისტემაში ჩაერთო. შესაბამისად, მოქალაქეებსა და ორგანიზაციებს საშუალება მიეცათ, ელექტრონულ პროგრამაში ჩართული არქივების მომსახურება ადგილზე ჩაუსვლელად მიიღონ.სიახლის პრეზენტაცია ეროვნულ