თარიღი: 09 მარტი 2010 17:05:42
პასპორტების, პირადობის მოწმობების გასაცემად, 9 მარტიდან, თბილისის მასშტაბით, მხოლოდ სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს ტერიტორიულ სამსახურებში გადაღებული ფოტოსურათები მიიღება.საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს ინფორმაციით, მოქალაქებმა, რომელთაც პასპორტების, პირადობის მოწმობების მიღება სურთ, თბილისის ტერიტორიულ სამსახურებში, უნდა წარმოადგინონ, მხოლოდ ICAO (International Civi