თარიღი: 06 მარტი 2020 08:58:36
2020 წლის 3-5 მარტს ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა მერაბიშვილის საქმის (ე.წ. საკნიდან გაყვანის ეპიზოდი) აღსრულების პროცესი შეაფასა. კომიტეტის გადაწყვეტილებაში აღნიშნულია, რომ განახლებული გამოძიების ფარგლებში საქართველომ მთელი რიგი საგამოძიებო მოქმედებები განახორციელა. კერძოდ, სხვებს შორის, გაანალიზდა ვიდეო-კამერების ჩანაწერები და შედგა შესაბამისი ოქმები, გამოკითხულ იქნა 30 მოწმე, მოპოვებულ იქნ
თარიღი: 06 მარტი 2020 13:16:00
2020 წლის 3-5 მარტს ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა ე.წ. დეპორტირებულების საქმის აღსრულების პროცესი შეაფასა და მწვავედ გააკრიტიკა რუსეთის ფედერაცია. კერძოდ, კომიტეტმა სრულად გაიზიარა საქართველოს მთავრობის მიერ წარდგენილი არგუმენტები და რუსეთს კიდევ ერთხელ მიუთითა, რომ კომპენსაციის გადახდა არის უპირობო ვალდებულება ევროპული კონვენციის 46-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად. ამიტომ ევროსაბჭოს წევ