თარიღი: 19 თებერვალი 2013 12:22:25
საქართველოს მთავრობის ინიციატივით, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილებები განხორციელდება. შესაბამისი კანონპროექტი, რომელიც საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში მომზადდა, პარლამენტში ამ დღეებში გადაიგზავნება. ცვლილებების მიზანი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მუხლებში არსებული ხარვეზების გამოსწორება, მათი დახვეწა, სრულყოფა და საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანაა. ამისათვის