თარიღი: 18 თებერვალი 2019 12:00:05
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ინიციატივითა და „GIZ“-ის სამართლის პროგრამის მხარდაჭერით საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის სამართალთან დაახლოების საკითხებზე სამუშაო შეხვედრა გაიმართა.ევროკავშირის სამართლებრივ სივრცესთან ქართული კანონმდებლობის დაახლოება ერთ-ერთი მთავარი ვალდებულებაა, რომელიც საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების  შეთანხმების ფარგლებში ეკისრება.  იუსტიცი