თარიღი: 15 თებერვალი 2010 14:54:58
2010 წლის 15 თებერვალს მთავარ  პროკურატურაში პროკურატურის თანამშრომელთა ტესტირება გაიმართა. ტესტირება ჩაუტარდათ იმ თანამშრომლებს, რომლებმაც იუსტიციის სასწავლო ცენტრში პროკურორთა გადამზადების კურსი გაიარეს. ეს კურსი სისხლის სამართლის ახალი საპროცესო კოდექსის იმპლემენტაციის პირველი ეტაპია.  სისხლის სამართლის ახალი საპროცესო კოდექსის ამოქმედების დროისთვის პროკურატურის ორგანოებში დასაქმებული
თარიღი: 15 თებერვალი 2010 19:51:56
საქართველოს ნოტარიუსთა პალატამ ბაკურიანში, სასტუმრო „ვერე პალასში“   ნოტარიუსებისთვის შეხვედრა-სემინარი გამართა.  სემინარში, პირველ ეტაპზე  50-მდე ნოტარიუსი მონაწილეობდა.შეხვედრის თემა იყო სანოტარო მოქმედებათა შესრულების წესის შესახებ ინსტრუქციის ახალი პროექტი.„ნოტარიატის შესახებ“ ახალი კანონის ამოქმედების შემდეგ საჭირო გახდა სანოტარო მოქმედებათა შესრულე