თარიღი: 12 თებერვალი 2010 17:27:29
საქართველოს პრეზიდენტის  2010 წლის 9 თებერვლის #92  განკარგულებით დაინიშნა პროკურატურის მუშაკთა საკვალიფიკაციო გამოცდა, რომელიც ჩატარდება მიმდინარე წლის 6 მარტს.  საკვალიფიკაციო გამოცდის  ჩაბარების უფლება აქვს საქართველოს ქმედუნარიან მოქალაქეს, თუ მას აქვს უმაღლესი იურიდიული განათლება და ფლობს სამართალწარმოების ენას.გამოცდაში მონაწილეობის მსურველთა საბუთების მიღება იწარმოებს 20
თარიღი: 12 თებერვალი 2010 23:16:23
გერმანიაში წარსადგენი დოკუმენტების დამოწმება გამარტივდა. თუ ამ დრომდე გერმანიაში სამოქმედოდ წარსადგენად საქართველოში გაცემულ ოფიციალურ დოკუმენტებს ლეგალიზაცია სჭირდებოდა, ამჯერად დოკუმენტები მხოლოდ აპოსტილით დამოწმდება. იუსტიციის სამინისტროს სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს მიერ სისტემაში გატარებული რეფორმის შედეგად, ახალი სერვისით მოქალაქე მნიშვნელოვნად დაზოგავს დროსა და ხარჯებს. შესაბამის სიახლესთა