თარიღი: 26 იანვარი 2018 08:36:42
ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ 2017 წლის სტატისტიკა გამოაქვეყნა. დოკუმენტი აჩვენებს, რომ, წინა წლებთან შედარებით, საქართველოს წინააღმდეგ სტრასბურგში შეტანილი სარჩელებიდან უფრო მეტი საჩივარი ცხადდება უსაფუძვლოდ და მიუღებლად ან ირიცხება განსახილველ საქმეთა ნუსხიდან. კერძოდ, 2017 წელს მიუღებლად გამოცხადდა/ამოირიცხა 232 საჩივარი, 2016 წელს – 148, ხოლო 2015 წელს – 197. ამასთა