თარიღი: 25 იანვარი 2011 14:49:25
იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო პრივატბანკთან  ერთად კიდევ ერთ ახალ სერვისს სთავაზობს  ბიზნესის დაწყების მსურველებს.დღეიდან, საჯარო რეესტრში ინდმეწარმის ან შპს-ს  დარეგისტრირებისას, მეწარმის სახელზე,  პრივატბანკში  ავტომატურად გაიხსნება მისი საბანკო  ანგარიში.  მეწარმე-სუბიექტს  ორგანიზაციის  ფინანსური  ოპერაციების  გან