თარიღი: 15 იანვარი 2011 14:19:27
იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომლები საკომუნიკაციო სტრატეგიის შესაქმნელად ბათუმში შეიკრიბნენ. ახალი გამოწვევების პირობებში, როდესაც იუსტიციის სამინისტროში არაერთი მნიშვნელოვანი რეფორმა ხორციელდება და ნოვატორული პოექტები ინერგება, ძალიან მნიშვნელოვანია სამინისტროს საკომუნიკაციო სტრატეგიის განახლება. სამოქმედო გეგმაზე ორი დღის განმავლობაში იუსტიციის სამინისტროს ხელმძღვანელები, პროკურატურის, სამინისტრ