თარიღი: 14 იანვარი 2011 18:43:48
საქართველოში შობადობის მაჩვენებელის ზრდის ტენდენცია შენარჩუნებულია. 2010 წელს დაბადებულ ახალშობილთა შორის ვაჟები სჭარბობენ.დაბადების რეგისტრაციის სტატისტიკურ მონაცემებთან დაკავშირებით, დღეს, იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ,  სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს თავმჯდომარემ გიორგი ვაშაძემ პრესკონფერენცია გამართა.მინისტრის მოადგილემ სამოქალაქო რეესტრის მიერ 2006-2010 წლებში გაწეული მუშაობის სტატისტიკუ