თარიღი: 14 იანვარი 2010 19:05:11
ქორწინების რეგისტრაცია და შესაბამისი მოწმობის მიღება უფასო გახდა. ამ საკითხთან დაკავშირებით იუსტიციის სამინისტროს სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს თავმჯდომარე გიორგი ვაშაძე პრესკონფერენცია გამართა."სამოქალაქო აქტების რეგისტრაციის შესახებ" საქართველოს კანონში შეტანილი ცვლილებები მოქალაქეთა მომსახურების გაუმჯობესებაზე იყო ორინტირებული."ცვლილებების თანახმად, გაუქმდა ქორწინების რეგისტრაციისა და შესაბამის