თარიღი: 12 იანვარი 2011 16:28:09
ბინის მესაკუთრეები ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმების პარალელურად რეგისტრაციიდან მოხსნიან საცხოვრებელი ფართის ძველ მესაკუთრეებს და ამავე საკურებაში რეგისტრირებულ პირებს.2011 წელს იუსტიციის სამინისტროს პირველი პროდუქტ-პაკეტის პრეზენტაცია დღეს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს თბილისის სარეგისტრაციო სამსახურში იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ გიორგი ვაშაძემ და საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს თავმჯ