თარიღი: 11 იანვარი 2011 17:51:17
,,მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის’’ გამგეობის წევრების შეცვლის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების (პარტიების) რეესტრში ასახა. პოლიტიკური ,,მოძრაობის სამართლიანი საქართველოსთვის’’ გამგეობის ახალი შემადგენლობის რეესტრში შეტანის მოთხოვნით, მოძრაობის წევრებმა იუსტიციის სამინისტროს მიმართეს და განცხადებასთან ერთად წარმო