თარიღი: 09 იანვარი 2013 10:34:50
იუსტიციის სამინისტრო ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის დახვეწასა და გაძლიერებაზე  მუშაობს. სამინისტროში, მთავარი პროკურორის ინიციატივით, საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში შესატან ცვლილებათა პროექტი მომზადდა. პროექტის თანახმად, ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს განსჯადობა ფართოვდება: ნაფიცი მსაჯულები იმ საქმეებსაც განიხილავენ, რომელზეც მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი არსებობს.ნაფიც მსაჯულთა სას