თარიღი: 05 იანვარი 2010 21:16:11
საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის არქივი 2009 წლის განმავლობაში 5 ათასამდე მოქალაქეს მოემსახურა. ნოტარიუსთა პალატის არქივში ინახება გათავისუფლებული ან უფლებამოსილებაშეჩერებული ნოტარიუსების მიერ შესრულებული სანოტარო აქტები და გაიცემა ამ აქტების დამოწმებული ასლები. ამასთან, არქივი გასცემს ინფორმაციას სამკვიდრო მოწმობის მისაღებად  აღნიშნულ ნოტარიუსებთან შეტანილი განაცხადების შესახებ.2009 წლის დეკემ
თარიღი: 05 იანვარი 2010 21:50:21
იუსტიციის სამინისტროს სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს თავმჯდომარემ გიორგი ვაშაძემ დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე 2009 წელს სააგენტოს მიერ რამდენიმე მიმართულებით გაწეული სამუშაოს სტატისტიკური მონაცემები და ანალიზი წარადგინა. სტატისტიკური მაჩვენებლები შთამბეჭდავია: დარეგისტრირდა: 72 437 დაბადება (პირველადი და დაგვიანებული), 55 290 გარდაცვალება (პირველადი და დაგვიანებული).მნიშვნელოვნად გაიზარდა დ