იუსტიციის მინისტრის პირველი მოადგილე ფრანგ კოლეგებს შეხვდა

თარიღი: 16 მარტი 2018
იუსტიციის მინისტრის პირველმა მოადგილე ალექსანდრე ბარამიძემ მონაწილეობა მიიღო 15-16 მარტს საფრანგეთის იუსტიციის სამინისტროსა და ბორდოს მართლმსაჯულების ეროვნულ სკოლაში გამართულ შეხვედრებში. ვიზიტის მიზანი სასამართლო ხელისუფლების ორგანიზების, სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფისა და მოსამართლეთა განათლების, ტრენირებისა და პროფესიული განვითარების სფეროში ფრანგული გამოცდილების გაზიარებაა.

მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმის ახალ ეტაპზე საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა იუსტიციის უმაღლესი სკოლის რეფორმის განხორციელებაა, რომლის მთავარი იდეა ის არის, რომ საქართველოში მოსამართლეთა ახალი კადრების მომზადება უფრო ხანგრძლივი და ინტენსიური სამოსამართლო საგანმანათლებლო პროგრამის საფუძველზე განხორციელდეს. ამ მიზნის მისაღწევად ძალზე დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ბორდოს მართლმსაჯულების სკოლაში დამკვიდრებული პრინციპების, წესებისა და საგანმანათლებლო პროგრამების ადგილზე გაცნობას. ფრანგული გამოცდილების გაზიარებას, ასევე, დიდი მნიშვნელობა ენიჭება იუსტიციის სამინისტროს კიდევ ერთი ამბიციური პროექტისთვისაც, რომლის მიზანს საქართველოში კომერციული პალატების შექმნა წარმოადგენს.

შეხვედრების დროს განიხილეს სხვა საკითხებიც, როგორიცაა: დაგროვილი საქმეებისგან სასამართლოების განტვირთვა, სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ სამართალწარმოებაში სასამართლო ადმინისტრირების გამარტივება, მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის შესახებ კანონის რეფორმირება, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან დაკავშირებული რეგულაციების განახლება, ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებთან სამოსამართლო გაცვლითი პროგრამების შემუშავება და სხვ. 
ვიზიტი ევროკავშირის სასამართლოს მხარდაჭერის პროექტის (EU4Justice) ფარგლებში მომზადდა. აღნიშნული პროექტის, ისევე, როგორც მისი პარტნიორი  საერთაშორისო ორგანიზაციების პროექტების, პრიორიტეტს წარმოადგენს სასამართლო რეფორმის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის განხორციელების პროცესის მხარდაჭერა, სასამართლო სტრატეგიების კონსოლიდაცია, მოსამართლეთა შესაძლებლობების გაძლიერება და მოსამართლეთა და სასამართლო სისტემის სხვა თანამშრომელთა საწყისი და განგრძობადი იურიდიული განათლებისათვის გრძელვადიანი გეგმების შემუშავება.

იუსტიციის მინისტრის პირველი მოადგილის გარდა, ქართული დელეგაციის შემადგენლობაში არიან უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძე, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მოსამართლეები, პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია, ევროკავშირის დელეგაცია საქართველოში და თავად პროექტ „EU4Justice“-ს წარმომადგენლები.