''საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს'' ჯონი კვინიკაძე უხელმძღვანელებს

თარიღი: 30 იანვარი 2013

იუსტიციის სამინისტროს  „საკანონმდებლო მაცნეს" ახალი ხელმძღვანელი ჰყავს. ჯონი კვინიკაძე საზოგადოებას დღეს იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა წარუდგინა.

ჯ. კვინიკაძე სახელმწიფო მმართველობის მაგისტრია, განათლება მიღებული აქვს საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტსა და მაასტრიხტის სახელმწიფო მმართველობის სამაგისტრო სკოლაში (ჰოლანდია). 2002 წლიდან მუშაობდა  სხვადასხვა პროექტში საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საქმეთა სამინისტროში, ტრეინინგებისა და კონსულტაციების ცენტრში, ინტეგრირებული მენეჯმენტის ჯგუფში. მისი საქმიანობის სფერო მოიცავდა არასამთავრობო სექტორის და სახელმწიფო ინსტიტუტების ურთიერთობის საკითხებს, სახელმწიფო ინსტიტუტებისათვის სტრატეგიული განვითარების გეგმისა და შეფასების სისტემის  შემუშავებას და სხვ. ფლობს ინგლისურ და რუსულ ენებს.

„საკანონმდებლო მაცნეს" თავმჯდომარის პოსტზე ჯ. კვინიკაძე 1 იანვარს დაინიშნა.