თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისათვის უწყებათაშორისი კომისიის 2016 წლის 14 ნოემბრის სხდომის ოქმი
თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის უწყებათაშორისი კომისიის 2016 წლის 4 ნოემბრის სხდომის ოქმი
თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისათვის უწყებათაშორისი კომისიის  2016 წლის 28 ოქტომბრის სხდომის ოქმი
თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისათვის უწყებათაშორისი კომისიის 2016 წლის 20 ოქტომბრის სხდომის ოქმი
თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისათვის უწყებათაშორის კომისიის 2016 წლის 10 ოქტომბრის სხდომის ოქმი
თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისათვის უწყებათაშორისი კომისიის 2016 წლის 5  ოქტომბრის სხდომის ოქმი
თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისათვის უწყებათაშორისი კომისიის 2016 წლის 28  სექტემბრის სხდომის ოქმი
თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისათვის უწყებათაშორისი კომისიის 2016 წლის 21 სექტემბრის სხდომის ოქმი
თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისათვის უწყებათაშორისი კომისიის  2016  წლის 14 სექტემბრის სხდომის ოქმი
თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისათვის უწყებათაშორისი კომისიის 2016  წლის 7 სექტემბრის სხდინუს ოქმი
თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისათვის უწყებათაშორისი კომისიის 2016 წლის 24 აგვისტოს სხდომის ოქმი
თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისათვის უწყებათაშორისი კომისიის 2016 წლის 10 აგვისტოს სხდომის ოქმი
თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისათვის უწყებათაშორისი კომისიის 2016 წლის 27 ივლისის სხდომის ოქმი
თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისათვის უწყებათაშორისი კომისიის 2016 წლის 13 ივლისის სხდომის ოქმი