სტრუქტურა

დეპარტამენტის უფროსი
დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე
დეპარტამენტის მრჩეველი (7)