ქ.თბილისი, გორგასლის №24 ა
ტელეფონი:+ (995 32)2 405 804
ელფოსტა: ogpgeorgia@justice.gov.ge
უსაფრთხოების კოდი