კონტაქტი: ქ.თბილისი
გორგასლის ქ. №24 ა,
ტელეფონი: (+995 32) 240 52 02
ცხელი ხაზი: (+995 32) 2 405 505
ელფოსტა: press-center@justice.gov.ge 
უსაფრთხოების კოდი