ქ. თბილისი, გორგასლის №24ა
ტელეფონი/ფაქსი:  (+995) 32 240 51 86
ელექტრონული ფოსტა:
უსაფრთხოების კოდი