• სახელმწიფო ჯილდოებით დაჯილდოება განსაკუთრებული წვლილისათვის;
  • საუკეთესო თანამშრომლის დაჯილდოება;
  • ტრენინგები და სემინარები პროფესიული განვითარებისათვის;
  • კორპორაციული ღონისძიებები: ექსკურსია; გუნდური შეჭიდულობა; რა, სად, როდის; ჯომარდობა;
  • თანამედროვე და კომფორტული სამუშაო გარემო;
  • ბინების პროექტი;
  • დაზღვევა;
  • ფიტნესდარბაზი პროკურატურის შენობაში;
  • საჩუქრები თანამშრომლებისათვის: 8 მარტი, ახალი წელი, 1 ივნისი, იუსტიციის დღე;
  • კორპორაციული ფასდაკლებები;
  • სატელეფონო ლიმიტი, საწვავი და ავტომობილი მენეჯერული პოზიციებისათვის.