ეკონომიკური დეპარტამენტი
ბენეფიციარი:
ეკონომიკური დეპარტამენტი
პროექტი:
,,საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს რეფორმის ხელშეწყობა" ORIS MANAGER 2 -  პროგრამის ლიცენზიები, ელექტრონული გასაღებები დეპარტამენტის 5 სამუშაო ადგილისათვის; ტექნიკური დახმარება პროგრამის გამოყენების საკითხებში ტრენინგ-კურსი თანამშრომლებისათვის
პერიოდი:
დაგეგმილი
დონორი:
EUROPEAN UNION