საქართველოს სისხლის სამართლის სტატისტიკა
პროექტის სახელწოდება და ნომერი
საქართველოს სისხლის სამართლის სტატისტიკა

€ 184061

No 158764


პროექტის მიზნები

სისხლის სამართლის სტატისტიკისა და ინფორმაციის ანალიზის დაარსების მხარდაჭერა შესაბამისი პოლიტიკის გასატარებლად და რეფორმების მონიტორინგისათვის


პროექტის ბენეფიციარი და განმახორციელებელი ორგანიზაცია

იუსტიციის სამინისტრო
B&S Europe, ბელგია


პროექტის ხანგრძლიობა

12/08 - 12/09


საკონტაქტო პირი

ჰელმუტ კური
ჯგუფის ლიდერი

ჯესპერ ვიტრუპი
ექსპერტი
უსაფრთხოების კოდი