არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმის ხელშეწყობა
არასრულწლოვანთა  მართლმსაჯულების სისტემის ბავშვების ინტერესებზე ორიენტირების მიზნით, UNICEF-მა  და  ნიდერლანდების სამეფოს საელჩომ ხელი მოაწერეს თანამშრომლობის სამწლიან  შეთანხმებას, რომელიც ითვალისწინებს საქართველოს მთავრობის მხარდაჭერას არასრულწლოვანთა  მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმირებაში. პროექტის მიზანს წარმოადგენს საქართველოს მთავრობის მხარდაჭერა  შესაბამისი პოლიტიკის, ადამიანური რესურსების განვითარებისა და  არასრულწლოვანთათვის სარეაბილიტაციო  პროგრამების შემუშავების საქმეში.
პროექტის ბენეფიციარი და  განმახორციელებელი  ორგანიზაცია 
იუსტიციის სამინისტრო
UNICEF
პროექტის ხანგრძლიობა 
12/08 - 12/10  
საკონტაქტო პირი
თეონა  კუჭავა
უსაფრთხოების კოდი