იუსტიციის სამინისტროს ეკონომიკური დეპარტამენტის მხარდაჭერა
პროექტის სახელწოდება და ნომერი
იუსტიციის სამინისტროს ეკონომიკური დეპარტამენტის მხარდაჭერა

€ 185904

No 165436


პროექტის მიზნები

პროექტის მიზანი არის ისუტიციის სამინისტროს ეკონომიკური დეპარტამენტის მხარდაჭერა და გაძლიერება.პროექტის ბენეფიციარი და განმახორციელებელი ორგანიზაცია

იუსტიციის სამინისტრო
ECORYS, ნიდერლანდები


პროექტის ხანგრძლიობა

10/08 - 10/10


საკონტაქტო პირი
ალან კიტჩნერი
ჯგუფის ლიდერი
უსაფრთხოების კოდი