დანიის კავკასიის პროგრამა 2008-2009 სათანადო მართვის, ადამიანის უფლებათა და კანონის უზენაესობის გაუმჯობესება საქართველოში
პროექტის სახელწოდება და ნომერი
დანიის კავკასიის პროგრამა 2008-2009 სათანადო მართვის, ადამიანის უფლებათა და კანონის უზენაესობის გაუმჯობესება საქართველოში

პროექტის მიზნები

სემინარების, ტრაინინგებისა და იმიტირებული სასამართლოების ჩატარება ისეთ საკითხებზე როგორიც არის: "ტრეფიკინგისა და მისი სპეციფიკის განხორციელება", "ინფორმაციის თავისუფლება", "პირადობის ხელშეუხებლობა", "დისკრიმინაციის აკრძალვა", "ბავშვთა იფლებები და ოჯახური ძალადობა", "წამებისა და ცუდი მოპყრობის საქმეების გამოძიება", "ადამიანის უფლებათა და სისხლსი სამართლის სისტემა". ასევე პოსტერების დამზადება ცნობიერების ამაღლებისათვის დანაშაულის აღკვეთის სფეროში.პროექტის ბენეფიციარი და განმახორციელებელი ორგანიზაცია

იუსტიციის სამინისტრო,
პროკურატურა,
იუსტიციის უმაღლესი სკოლა,
იუსტიციის უმაღლესი საბჭო,
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო


პროექტის ხანგრძლიობა

2008 - 2010


საკონტაქტო პირი
ლეილა მარშანია
პროექტის ოფიცერი

თამარ ჩერგოლეიშვილი
პროექტის ოფიცერი

გვანცა გედენიძე
ასისტენტი
უსაფრთხოების კოდი