თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისათვის უწყებათაშორისი კომისიის რეკომენდაციები (2013 წლის 24 ოქტომბრის სხდომა)

თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისათვის უწყებათაშორისი კომისიის რეკომენდაციები (2013 წლის 17 ოქტომბრის  სხდომა)

თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისათვის უწყებათაშორისი კომისიის რეკომენდაციები ( 2013 წლის 11 ოქტომბრის სხდომა)

თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისათვის უწყებათაშორისი კომისიის რეკომენდაციები (2013 წლის 30 სექტემბრის სხდომა) 

თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისათვის უწყებათაშორისი კომისიის რეკომენდაციები (2013 წლის 23 სექტემბრის სხდომა) 

თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისათვის უწყებათაშორისი კომისიის რეკომენდაციები (2013 წლის 13 სექტემბრის სხდომა)

თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისათვის უწყებათაშორისი კომისიის რეკომენდაციები (2013 წლის  9 სექტემბრის სხდომა)

თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისათვის უწყებათაშორისი კომისიის რეკომენდაციები (2013 წლის 2 სექტემბრის სხდომა)