თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის უწყებათაშორისი კომისიის სხდომის ოქმი 29 ოქტომბერი, 2013 წელი

თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის უწყებათაშორისი კომისიის სხდომის ოქმი 24 ოქტომბერი, 2013 წელი.

თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის უწყებათაშორისი კომისიის სხდომის ოქმი 17 ოქტომბერი, 2013 წელი.

თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის უწყებათაშორისი კომისიის სხდომის ოქმი 11 ოქტომბერი, 2013 წელი.

თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის უწყებათაშორისი კომისიის სხდომის ოქმი 30 სექტემბერი, 2013 წელი.

თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის უწყებათაშორისი კომისიის სხდომის ოქმი 23 სექტემბერი, 2013 წელი.

თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის უწყებათაშორისი კომისიის სხდომის ოქმი 13 სექტემბერი, 2013 წელი.

თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის უწყებათაშორისი კომისიის სხდომის ოქმი 9 სექტემბერი, 2013 წელი.

თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის უწყებათაშორისი კომისიის სხდომის ოქმი 2 სექტემბერი, 2013 წელი.

თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის უწყებათაშორისი კომისიის სხდომის ოქმი 19 აგვისტო, 2013 წელი.