თარიღი: 17 დეკემბერი 2012 19:11:24
17 დეკემბერს, სისხლის სამართლის რეფორმის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭო, საპარლამნეტო არჩევნების შემდეგ ახალი შემადგენლობით პირველად შეიკრიბა. სხდომის თავმჯდომარეა იუსტიციის მინისტრი - თეა წულუკიანი, ხოლო თანათავმჯდომარე - სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრი სოზარ სუბარი. სხდომის მუშაობაში მონაწილეობა სახალხო დამცველმა, სხვადასხვა უწყებების, არასამთავრობო და