თარიღი: 03 დეკემბერი 2013 15:06:48
3 დეკემბერს, განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე პირთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით, საქართველოს იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი იუსტიციის სამინისტროსა და მის გამგებლობაში შემავალ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებში მომუშავე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე თანამშრომლებს შეხვდა. ღონისძიებას ესწრებოდნენ, აგრეთვე, საჯარო რეესტრისა და სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს, ნოტარიუსთა პალატის, ა