თარიღი: 03 დეკემბერი 2012 10:57:30
2012 წლის 9 დეკემბერი საერთაშორისო ანტიკორუფციული დღეა.გინდა დაეხმარო შენს ქვეყანას კორუფციის თავიდან აცილებაში?გაქვს იდეები, რა უნდა შეცვალოს ახალმა მთავრობამ იმისათვის, რომ  გახდეს რეალურად ღია და გამჭვირვალე? გაქვს სურვილი, რომ შენი მოსაზრებები იუსტიციის სამინისტროს გაუზიარო და გააკეთო მათი   საჯარო პრეზენტაცია?ხარ სტუდენტი?ჩაერთე კონკურსში, მოგვაწოდე შენი აზრები, მიიღე მონა
თარიღი: 03 დეკემბერი 2012 20:20:13
იუსტიციის მინისტრის ინიციატივით, იუსტიციის სამინისტროს  დანაშაულის პრევენციისა და ინოვაციური პროგრამების ცენტრი ყოფილი მსჯავრდებულების რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის პროცესს იწყებს, რაც ამ ცენტრის საქმიანობაში სიახლე იქნება. ცენტრი  წინასწარ დაგეგმავს საზოგადოებაში მათი რეინტეგრაციის პროცესს. ამ მიზნის განსახორციელებლად, 2012 წლის ნოემბერში სსიპ - დანაშაულის პრევენციისა და ინოვაციური პროგრ