თარიღი: 24 ნოემბერი 2009 20:39:16
2009 წლის 23 ნოემბერს, საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების სამინისტროში გაიმართა შეხვედრა, რომელშიც მონაწილეობდნენ პენიტენციური რეფორმის ფარგლებში აქტიური სამთავრობო უწყებების, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები.განხილვის საგანს წარმოადგენდა ევროპის საბჭოს ეგიდით ჩატარებული საექსპერტო შეფასების ანგარიში, რომელიც ეხება პატიმრობის პროექტის ბოლო