თარიღი: 19 ნოემბერი 2015 11:35:32
იუსტიციის მინისტრმა მთავრობის სხდომაზე საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი წარადგინა, რომელიც მოწმის ნებაყოფლობითი გამოკითხვის და, საჭიროების შემთხვევაში, მოსამართლის წინაშე დაკითხვის ახალ სტანდარტებს აწესებს.საკანონმდებლო ინიციატივაზე ოთხი სამთავრობო უწყება − იუსტიციის სამინისტრო, პროკურატურა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, ერთობლივად მუშაობდა. პროექტის შემუშავ
თარიღი: 19 ნოემბერი 2015 18:06:01
იუსტიციის სამინისტრო ახალგაზრდებს ქართული კანონმდებლობისთვის ინოვაციურ პროექტს − „არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსს“ − აცნობს. 19 ნოემბერს იუსტიციის მინისტრის პირველი მოადგილე ალექსანდრე ბარამიძე ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტს ეწვია და სტუდენტებს შეხვდა.ალექსანდრე ბარამიძემ ახალგაზრდებს განუმარტა, თუ რა სიახლეებია 18 წლამდე მოზარდების საქმეების გამოძიების კუთხით; რა მიდ