თარიღი: 18 ნოემბერი 2009 17:21:59
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ეროვნულ არქივს ახალი ცხელი ხაზი აქვს. ტელეფონის ნომერზე 14 05 05 მოქალაქეებს შეუძლიათ მათთვის საინტერესო ინფორმაცია მიიღონ ეროვნული არქივის საქმიანობასა და მომსახურებასთან დაკავშირებით. ეროვნული არქივის ცხელ ხაზზე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოქალაქე დასაქმდა. მას მუშაობის დაწყებამდე არქივის საქმიანობასთან დაკავშირებით სპეციალური სწავლება ჩაუტარდა. შეზღუდული შეს