თარიღი: 17 ნოემბერი 2016 19:20:12
თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისათვის უწყებათაშორისი კომისია შემაჯამებელ ანგარიშს აქვეყნებს,  რომელიც 29 ივნისიდან 16 ნოემბრამდე პერიოდს მოიცავს. ანგარიში 214 გვერდიანია და ასახავს იმ შედეგებს და სამუშაოს, რომელიც 2016 წლის საპარალამენტო არჩევნების თავისუფალ და სამართლიან გარემოში ჩატარებისათვის უწყებათაშორისმა კომისიამ გასწია. ანგარიშის სრული ვერსია გამოქვეყნებულია იუსტიციის სამინისტროს