თარიღი: 17 ნოემბერი 2014 09:41:06
კორუფციის რისკების მიხედვით მსოფლიო ინდექსში საქართველო 197 ქვეყანას შორის მე-11 ადგილზეა. კორუფციის რისკების ინდექსი „Trace International“-მა „RAND Corporation“-თან თანამშრომლობით შეიმუშავა. „Trace“-ის მატრიცა რისკების შეფასების პირველი გლობალური ინსტრუმენტია, რომელიც საშუალებას აძლევს ბიზნესს, ქვეყანაში არსებული კორუფციული რისკები შეაფასოს. საქართველ