თარიღი: 16 ნოემბერი 2011 18:31:08
იუსტიციის სამინისტროში, სრულწლოვანთა განრიდების მექანიზმის ამოქმედებასთან დაკავშირებით, პროკურორების ტრეინინგი დაიწყო. სწავლება სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში შესულ ცვლილებას უკავშირდება, რომელიც სრულწლოვანი დამნაშავეებისათვის სასჯელის ალტერნატიული ღონისძიებიებების დანერგვას ითვალისწინებს.„სრულწლოვანთა განრიდება რამდენიმე პოზიტიურ შედეგზე ორიენტირებული პროექტია, - განაცხადა ტრეინი
თარიღი: 16 ნოემბერი 2011 19:22:43
თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის  სამი სტუდენტი, ვინც სანოტარო სამართალს წარმატებით სწავლობს, საქართველოს ნოტარიუსთა პალატისგან ყოველთვიურად, სტიპენდიის სახით, 100 ლარს მიიღებს. სტუდენტები ფაკულტეტისა და ნოტარიუსთა პალატის ხელმძღვანელობამ გასაუბრების საფუძველზე შეარჩია. თინათინ ქიტოშვილი, სიმონ ტაკაშვილი და ემზარ გაგნიძე აღნიშნულ თანხას ერთი წლ